Trvalá udržateľnosť

Milujeme našu krajinu, a preto sa snažíme o jej udržanie (separujeme odpad, používame LED žiarovky) a rozvoj (väčšina nášho zariadenia bola dodaná lokálnymi podnikateľmi). Robí nám radosť vidieť Slovensko rásť.